wijkorkest

Het wijk- of schoolorkest is voor leerlingen van de bovenbouw van het primair onderwijs. Ze krijgen wekelijks muziekles op diverse muziekinstrumenten en vormen met elkaar uiteindelijk een orkest. De instrumenten zijn uit een speciaal voor dit doel bestemd instrumentenfonds aangeschaft en worden aan de leerlingen ter beschikking gesteld.

Een belangrijk aspect is de positieve invloed van een dergelijk project op de sociale samenhang binnen en buiten de school. Samen muziek maken betekent ook: naar elkaar luisteren, begrip kweken, saamhorigheid ontwikkelen, jezelf in dienst van een groter geheel stellen, eigenbelang ondergeschikt maken aan het doel. Het leert kinderen verdraagzaamheid. Het leert kinderen dat een inspanning van maanden oefenen op een soms weerbarstig instrument tot een prachtig groepsresultaat kan leiden. Dat de taal van muziek culturele en religieuze scheidslijnen overstijgt; de verschillen respecterend en de overeenkomsten benadrukkend. En natuurlijk willen we de kinderen de sensatie laten beleven van zelf muziek maken met leeftijdgenoten. De klank van je eigen orkest. Kinderen die dat hebben ervaren, gaan met een rijker gevulde tas hun adolescentie tegemoet. De kans dat zij, op hun beurt, hun kinderen zullen wijzen op de waarde van muziek maken, mag niet worden onderschat. Ook voor de wijk als organisch geheel is het belangrijk dat daar een levendige orkest/muziekcultuur bestaat. Het Schoolorkest in de Wijk heeft de potentie om een aantal leerlingen door te laten stromen naar bijvoorbeeld harmonie- en fanfareverenigingen.

Ouders en familieleden van de actief deelnemende schoolkinderen komen met de cultuur van samen muziek maken in aanraking. De kinderen oefenen thuis op hun door DE KOM ter beschikking gestelde instrument en brengen op die wijze de muziekcultuur mee naar huis. De presentaties gaan ondermeer in de RABOBANK-zaal (DE KOM) plaatsvinden. Daarmee wordt cultuur en kunst ontsloten voor vele ouders en belangstellenden. Het opzetten van een orkestcultuur in een wijk is niet vernieuwend, immers muziekverenigingen zijn van alle tijden. Echter, als de behoefte in wijken en stadsdelen bestaat om een harmonie-, fanfare-, of brassbandvereniging te starten, maar de sociale samenhang is daar niet hecht genoeg voor gebleken, dan kan een aanzet vanuit de jeugd (in dezen het “Schoolorkest in de Wijk”) een aanjagende werking hebben.

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor