wijkorkest

Het wijk- of schoolorkest is voor leerlingen van de bovenbouw van het primair onderwijs. Ze krijgen wekelijks na school muziekles van  docenten van DE KOM op een school in de wijk. Iedereen speelt op een instrument naar keuze  vormt met elkaar uiteindelijk een orkest. De instrumenten zijn uit een speciaal voor dit doel bestemd instrumentenfonds aangeschaft en worden aan de leerlingen ter beschikking gesteld.

Een belangrijk aspect is de positieve invloed van een dergelijk project op de sociale samenhang binnen en buiten de school. De taal van muziek overstijgt immers culturele scheidslijnen. Samen muziek maken betekent ook: naar elkaar luisteren, begrip kweken, saamhorigheid ontwikkelen, jezelf in dienst van een groter geheel stellen. En samen muziek maken waarbij alle klanken samenkomen is een heerlijke sensatie om te ondergaan.

De muzikanten oefenen thuis op hun door DE KOM ter beschikking gestelde instrument en brengen op die wijze de muziek mee naar huis. Daardoor komt iedereen thuis in aanraking met muziekmaken en muziek beleven. De eindpresentatie is in juni met een groot concert samen met jeugdsymfonieorkest ’t JoNg, in de RABOBANK-zaal van DE KOM.

In 2019 starten er vanaf de herfstvakantie weer nieuwe Wijkorkesten. Wilt u met uw school meedoen?  Neem dan contact op met Vincent Spitters.

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor