19 oktober 2020

RABOBANKUTRECHTenDEKOMblijvenookindetoekomstsamenwerken

De afgelopen jaren werkten RABOBANK en DE KOM op een prettige en waardevolle manier samen. Daarom hebben beide partijen besloten deze samenwerking de komende vier jaar voort te zetten. Hiermee blijft RABOBANK hoofdsponsor van DE KOM. Ariane Kop is blij met RABOBANK als sponsor: ‘RABOBANK zet zich in voor een betere toekomst, iets wat wij in DE KOM nastreven door middel van cultuur. Door maatschappelijk samen te werken kunnen we elkaar versterken’.

DE WIJKORKESTEN
Een onderdeel van de samenwerking is een bijdrage aan het naschoolse maatschappelijk project wijkorkesten. Met ‘KOMtogether’ powered by RABOBANK kunnen de bovenbouwleerlingen van het primair onderwijs wekelijks op een school in de wijk muziekles krijgen van docenten van DE KOM. Iedereen speelt op een instrument naar keuze en vormt met elkaar uiteindelijk een orkest. De instrumenten worden door DE KOM aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Een belangrijk aspect van het wijkorkest is de positieve invloed op de sociale samenhang binnen en buiten de school.

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor