28 juni 2023

STICHTINGDEBATENSTEUNTHETBUURTORKESTVANDEKOM

Stichting De Baten steunt DE KOM, stadstheater en kunstencentrum met een financiële bijdrage van 4900,40 euro. Stichting De Baten zet zich in voor het welzijn in Nieuwegein Noord en steunt maatschappelijke projecten in de breedste zin van het woord. Het sponsorgeld dat is toegekend gaat naar het instrumentenfonds van het buurtorkest van DE KOM, dat instrumenten in bruikleen geeft aan de leerlingen die hieraan deelnemen. Directeur Ariane Kop: “Hier zijn wij ontzettend blij mee. Met deze bijdrage kunnen de leerlingen op goede instrumenten ontdekken waar hun talent ligt”.

HET ‘KOMTOGETHER’ BUURTORKEST

Bij het naschoolse maatschappelijk project ‘KOMtogether’ kunnen de bovenbouwleerlingen van het primair onderwijs wekelijks op een school in de wijk muziekles krijgen van docenten van DE KOM. Iedereen speelt op een instrument naar keuze en aan het einde van het seizoen wordt er met elkaar een orkest gevormd, gevolgd door een optreden in de Rabobankzaal van DE KOM. Een belangrijk aspect van het buurtorkest is de positieve invloed op de sociale samenhang binnen en buiten de school en dat ieder kind laagdrempelig de kans krijgt muzieklessen te volgen. WWW.DEBATEN.NL

Foto: Arend Bloemink

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor