beeldendevorming

Beeldend is een breed vakgebied. Van hout bewerken, tekenen en schilderen tot werken met plastische materialen zoals klei. Maar ook kijken naar kunst hoort erbij. Technieken en materiaalkeuzes lijken oneindig te zijn.

Beeldende vakken bieden de mogelijkheid om kinderen goed te leren kijken (observeren), dingen te leren onderscheiden van elkaar (analyseren) en te leren interpreteren (kritisch vermogen). Door te associëren en te leren creëren, te verbeelden en vorm te geven, ontwikkelen kinderen hun creativiteit en hun probleemoplossend vermogen. Ze leren “out of the box” te denken. Ruimtelijk inzicht en de ontwikkeling van de fijne motoriek gaan hand in hand.

De beeldende vaardigheden versterken niet alleen de cognitieve vakken maar helpen ook om de eigen culturele identiteit vorm te geven en te ontwikkelen. Daarmee versterken ze tegelijkertijd algemene maatschappelijke vaardigheden.

Bij beeldende vorming werk je veelal met je handen en dat is heerlijk tussen alle andere vakken in. Hier kunnen talenten ontdekt worden, want kinderen die wat moeite hebben met de theoretische vakken, bloeien vaak op bij de lessen beeldend.

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor