muziek

Leerlingen en leerkrachten maken op een toegankelijke wijze kennis met muziek, waarbij ontdekken, inspireren en ontwikkelen centraal staan. DE KOM verzorgt diverse lesprogramma’s, waaronder algemene muzieklessen met zingen en ritmes leren spelen en ritmes componeren. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een verdiepend muziekprogramma, waarbij leerlingen kennis maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekgenres, zowel receptief als actief.

Onze ervaring leert dat leerlingen het lastig vinden om muziekinstrumenten te herkennen. Het is dan ook bijzonder dat dit lesprogramma daarin voorziet: er komt een vakdocent in de klas om iets over zijn of haar instrument te vertellen en te laten horen. Daarna mogen de leerlingen het zelf uitproberen.

Naast de bekende en overwegend traditionele instrumenten leren leerlingen ook muziek te maken op eigentijdse manieren. Door middel van bijvoorbeeld olievaten, plastic tonnen, bamboe en wieldoppen, metaal, plastic, hout en ijzer kan je een spannende afwisseling maken in klanken. Je leert het “geluid van de straat” van de straat te ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat er muziekonderwijs aangeboden wordt dat aansluit op de belevingswereld van de doelgroep en zowel actueel als vernieuwend is.

Indien wenselijk, kan er worden toegewerkt naar het realiseren van een schoolorkest en/of schoolkoor.

DE KOM biedt ook coaching programma’s en teamtrainingen aan om de muzikale vaardigheden van de leerkracht te versterken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld liedbegeleiding op de gitaar, voor het begeleiden van de liedjes die in de klas worden gezongen. Deze programma’s worden op maat ontwikkeld en uitgevoerd, passend bij de behoeften en wensen van de school of team.

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor