Kunstkick

Kunstkick is een kunst educatief lesprogramma, waarbij scholen en partnerorganisaties ondersteuning krijgen bij het uitwerken en verdiepen van het cultuurprofiel. Hierbij dwingen we niet een nieuwe methode aan de school en het team op, maar helpen wij hen (ont)zorgen op het gebied van de kunstdiscipline, die extra aandacht verdiend op school binnen het curriculum.

Stap voor stap werken we in samenwerking met de onderwijs partners toe naar een kunsteducatie die aansluit op de kerndoelen, de speerpunten en de ambities van de onderwijsinstelling en het leer- en leefklimaat van de leerlingen. Kunstkick kan worden ingezet bij zowel voor- als naschools onderwijs en opvang, primair en secundair onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen en daaraan gerelateerde organisaties. Samen met de ouders/verzorgers- en de partners creƫren we een veilige leeromgeving met kwaliteit. Een leeromgeving waarin ieder kind evenveel kansen krijgt; om kennis te maken met verschillende vormen van kunst, zelf bezig te zijn met kunst en het eigen talent te ontwikkelen.

stappenplan

Met behulp van het stappenplan van Kunstkick ontwikkelt u een lesprogramma op maat. Het programma sluit volledig aan op het schoolcurriculum, en bevordert de ontwikkeling van de cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden van uw leerlingen. Door structuur in het programma aan te brengen ontlast u uw groepsleerkrachten en zorgt u voor verbinding tussen de verschillende vakgebieden binnen het onderwijs. Ook komen uw leerlingen in aanraking met diverse handvaten, technieken, methoden en vaardigheden, die zij kunnen gebruiken bij andere activiteiten en in andere studierichtingen. Kunstkick is er ook voor de (door)ontwikkeling van 21st century skills zoals; creatief, kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, mediawijsheid, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden.

voorbeeldproject: schilderen op muziek

Er zijn verschillende manieren om kinderen te laten ervaren dat er in schilderen muziek zit. Denk maar aan de BoogieWoogie van Mondriaan. Kleuren geven emotie weer en kunnen horen bij bepaalde geluiden of muziek. Bij het Lustrum van DE KOM 5 jaar in het nieuwe gebouw, hebben leerlingen uit groep 5 van verschillende scholen hier aan mogen proeven. 5 muziekstijlen, 5 verschillende kleuren verf, allemaal blote voeten en een groot laken van 5 x 5 meter waren de ingrediƫnten. Kortom, feest! Sommige kinderen kwamen stilletjes het doek op met verf aan hun voeten, maar met de muziek aan kon niemand zijn voeten stil houden. Ervaren, experimenteren en vooral ook genieten!

Nieuwsgierig? Neem contact op met kunstkick@dekom.nl

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor