Kunstkick

KunstKick is een kunst educatief lesprogramma, waarbij scholen en partnerorganisaties ondersteuning krijgen bij het creëren, uitwerken en verdiepen van het cultuurprofiel. We helpen en ontzorgen op het gebied van de kunstdiscipline die extra aandacht binnen het curriculum verdient.

Stap voor stap werken we in nauwe samenwerking toe naar een kunsteducatie programma dat aansluit op de kerndoelen, de speerpunten en de ambities van de school en het leer- en leefklimaat van de leerlingen. KunstKick kan worden ingezet bij zowel voor- als naschools onderwijs en opvang, primair en secundair onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen en daaraan gerelateerde organisaties. Samen met de ouders/verzorgers- en de partners creëren we een veilige leeromgeving met kwaliteit. Een leeromgeving waarin ieder kind evenveel kansen krijgt; om kennis te maken met verschillende vormen van kunst, zelf bezig te zijn met kunst en het eigen talent te ontwikkelen.

stappenplan

Met behulp van het stappenplan van KunstKick ontwikkelen we samen een lesprogramma op maat. Het programma sluit volledig aan op het schoolcurriculum, en bevordert de ontwikkeling van de cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden van uw leerlingen. Door structuur in het programma aan te brengen en verbinding te leggen tussen de verschillende vakgebieden binnen het onderwijs, worden groepsleerkrachten ontlast. Zowel de leerlingen als de leerkrachten komen in aanraking met diverse technieken, methoden en vaardigheden, die zij als handvat kunnen  gebruiken bij andere activiteiten en vakgebieden. KunstKick is dan ook zeer geschikt voor de (door)ontwikkeling van 21st century skills zoals creatief, kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, mediawijsheid, zelfregulering en algemene sociale en culturele vaardigheden.

voorbeeldproject: schilderen op muziek

Er zijn verschillende manieren om kinderen te laten ervaren dat er in schilderen muziek zit. Denk maar aan de BoogieWoogie van Mondriaan. Kleuren geven emotie weer en kunnen horen bij bepaalde geluiden of muziek. Bij het Lustrum van DE KOM 5 jaar in het nieuwe gebouw, hebben leerlingen uit groep 5 van verschillende scholen hier aan mogen proeven. 5 muziekstijlen, 5 verschillende kleuren verf, allemaal blote voeten en een groot laken van 5 x 5 meter waren de ingrediënten. Kortom, feest! Sommige kinderen kwamen stilletjes het doek op met verf aan hun voeten, maar met de muziek aan kon niemand zijn voeten stil houden. Ervaren, experimenteren en vooral ook genieten!

Nieuwsgierig? Neem contact op met kunstkick@dekom.nl

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor