opmaat

musicollab

Musicollab is een unieke muzikale samenwerking tussen DE KOM en het Anna van Rijn College waarin leerlingen tijdens een aantal sessies werden begeleid in het schrijven van eigen nummers, die zij vervolgens in de professionele studio van DE KOM hebben opgenomen. Het project werd afgerond met een optreden en CD-presentatie tijdens een bandevent van DE KOM.

workshop theatertechniek

Leerlingen van het Calscollege en leerlingen van MBO Utrechtse Dansacademie volgen een workshop theatertechniek in het theater van DE KOM. De technici van DE KOM geven les aan de hand van een professionele voorstelling die die dag op het podium staat. Waar krijg je als technicus mee te maken in het theater, wat zijn de nieuwste snufjes en hoe zet je een goed lichtplan op? De workshop wordt voorbereid op school met lesbrieven. In overleg zijn er stageplaatsen mogelijk.

naschools programma muziek

Voor leerlingen die muziek als eindexamenvak (gaan) kiezen, organiseert DE KOM speciale lessen op school in naschoolse tijd. Zo kan iedereen die meer individuele begeleiding wil of als band of ensemble verder wil komen, extra vaardigheden opdoen of worden begeleid. Dit jaar starten we met een proef op het Cals College in Vianen.

Nieuwsgierig? Neem contact op met desi@dekom.nl

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor