sociaalmaatschappelijk

Samen met de gemeente Nieuwegein en partners zoals MOvactor en Jellinek, verzorgt DE KOM voor de VO scholen culturele programma’s met thema’s zoals verslaving of verkiezingen. De kunstvakken worden ingezet om de thema’s op een aansprekende manier te onderzoeken en te verwerken.

jij maakt het

Pitchproject ‘Jij Maakt Het’ geeft jongeren een podium om hun eigen enthousiaste en maatschappelijk betrokken ideeën te realiseren. De ideeën moeten jongeren en andere inwoners van Nieuwegein dichter bij elkaar brengen. Jongeren maken van hun idee een projectplan waarin een aantal componenten zijn verwerkt (omschrijving, doelgroep, doelstelling en resultaat, benodigdheden, communicatie en marketing, begroting, planning), om het vervolgens te presenteren in een pitchbattle van 1 minuut. Een jury bepaald welke voorstellen worden uitgevoerd. Het pitchproject is een samenwerkingsproject met de partners van DE KOM.

wie is de baas?

Iedereen komt tegenwoordig in aanraking met verslaving. Verslaving komt dan ook niet alleen voor op het gebied van drugs en drank. In onze huidige maatschappij kennen wij bijvoorbeeld inmiddels ook het fenomeen internet- en sociale media verslaving. Op allerlei niveaus komen leerlingen hiermee in aanraking. Logischerwijs roept dit vragen op onder de jongeren? Om te voorkomen dat die vragen omgezet worden in nieuwsgierigheid die leidt tot participatie, dragen wij als ouders, leraren, rolmodellen en simpelweg als medemens de verantwoordelijkheid om antwoord te geven op die vragen.
We gaan met de jongeren kijken “Wie de baas is?” over hun lijf en hun bezigheden. Zijn de vrienden bepalend wat je doet of luister je naar je ouders of doe je bewust het tegenovergestelde van wat je ouders willen. Vind je een goede gezondheid belangrijk en is dat bepalend of heb je daar totaal geen boodschap aan. Hoe veel geef je letterlijk en figuurlijk bloot op social media? Het belangrijkste is dat de jongeren gaan in zien dat zij zelf de baas zijn van hun lijf en doen en laten. Dat ze ook lef mogen hebben om voor hun eigen (misschien) afwijkende mening te gaan staan en best mogen nadenken voor ze iets doen.
We doen dit vanuit drie invalshoeken: bewegingstheater, singer-songwriter en met een photobooth installatie. De drie disciplines worden in een serie van drie lessen gegeven; eerst een inleidende les, dan volgt de uitwerking en als laatste les de afsluiting en reflectie, gevolgd door een presentatie.

Nieuwsgierig? Neem contact op met desi@dekom.nl

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor