vakantiesenvrijedagen

schooljaar 2021-2022

DE KOM volgt het vakantierooster zoals is vastgesteld voor de scholen openbaar onderwijs Nieuwegein. Daarnaast volgen we voor de extra in te zetten vakantiedagen waar scholen over beschikken de keuze van de meeste scholen in Nieuwegein. Het kan dus voorkomen (vooral rond mei) dat wij lesgeven en uw kind vrij van school is, of andersom.

Het culturele seizoen 2021 – 2022 gaat feestelijk van start met een Open Huis op zaterdag 4 september.

start lessen seizoen 2021 -202213 september 2021
herfstvakantie16 oktober t/m 24 oktober 2021
sinterklaas5 december  
kerstvakantie24 december 2021 t/m 9 januari 2022
voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Pasen 15 april t/m 18 april 2022
meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsdag26 mei 2022
Pinksteren5 t/m 6 juni 2022
zomervakantie9 juli t/m 21 augustus 2022
open huis27 augustus 2022

 

 

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor