vakantiesenvrijedagen

schooljaar 2018-2019

DE KOM volgt het vakantierooster zoals is vastgesteld voor de scholen openbaar onderwijs Nieuwegein. Daarnaast volgen we voor de extra in te zetten vakantiedagen waar scholen over beschikken de keuze van de meeste scholen in Nieuwegein. Het kan dus voorkomen (vooral rond mei) dat wij lesgeven en uw kind vrij van school is, of andersom.

start seizoen 2018 – 201910 september 2019
herfstvakantie20 oktober t/m 28 oktober 2018
sinterklaas5 december vanaf 17.00 uur
kerstvakantie22 december 2018 t/m 6 januari 2019
voorjaarsvakantie23 februari t/m 3 maart 2019
pasen en meivakantie19 april t/m 5 mei 2019
hemelvaart30 mei t/m 1 juni 2019
pinksteren8 juni t/m 10 juni 2019
zomervakantie20 juli t/m 1 september 2019
open dag 20197 september 2019
start seizoen 2019 – 202016 september 2019

 

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor