vakantiesenvrijedagen

schooljaar 2020-2021

DE KOM volgt het vakantierooster zoals is vastgesteld voor de scholen openbaar onderwijs Nieuwegein. Daarnaast volgen we voor de extra in te zetten vakantiedagen waar scholen over beschikken de keuze van de meeste scholen in Nieuwegein. Het kan dus voorkomen (vooral rond mei) dat wij lesgeven en uw kind vrij van school is, of andersom.

Het culturele seizoen 2020 – 2021 is van start gegaan met een feestelijk Open Huis op zaterdag 5 september.

start lessen seizoen 2020 -202114 september 2020
herfstvakantie17 oktober t/m 25 oktober 2020
sinterklaas5 december  
kerstvakantie19 december 2020 t/m 3 januari 2021
voorjaarsvakantie20 februari t/m 28 februari 2021
Pasen 2 april t/m 5 april 2021
meivakantie24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag13 mei 2021
Pinksteren23 t/m 24 mei 2021
zomervakantie17 juli t/m 29 augustus 2021
start seizoen 2021 – 202213 september 2021
open huis4 september 2021

 

 

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor