vakantiesenvrijedagen

schooljaar 2023-2024

DE KOM volgt het vakantierooster zoals is vastgesteld voor de scholen openbaar onderwijs Nieuwegein. Daarnaast volgen we voor de extra in te zetten vakantiedagen waar scholen over beschikken de keuze van de meeste scholen in Nieuwegein. Het kan dus voorkomen (vooral rond mei) dat wij lesgeven en uw kind vrij van school is, of andersom.

Het culturele seizoen 2023 – 2024 gaat feestelijk van start met een Open Huis op zaterdag 26 augustus 2023.

start lessen seizoen 2023 -20244 september 2023
herfstvakantie14 oktober t/m 22 oktober 2023
kerstvakantie23 december 2023 t/m 7 januari 2024
voorjaarsvakantie17 februari t/m 25 februari 2024
Pasen 30 maart t/m 1 april 2024
meivakantie27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsdag9 mei 2024
Pinksteren18 t/m 20 mei 2024
zomervakantie13 juli t/m 25 augustus 2024
open huis31 augustus 2024

 

 

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor