vakantiesenvrijedagen

schooljaar 2018-2019

DE KOM volgt het vakantierooster zoals is vastgesteld voor de scholen openbaar onderwijs Nieuwegein. Daarnaast volgen we voor de extra in te zetten vakantiedagen waar scholen over beschikken de keuze van de meeste scholen in Nieuwegein. Het kan dus voorkomen (vooral rond mei) dat wij lesgeven en uw kind vrij van school is, of andersom.

Het culturele seizoen 2019 – 2020  start met een feestelijk Open Huis op zaterdag 7 september vanaf 10.00 uur.

start lessen seizoen 2019 -202016 september 2019
herfstvakantie21 oktober t/m 27 oktober 2019
sinterklaas5 december  
kerstvakantie21 december 2019 t/m 5 januari 2020
voorjaarsvakantie24 februari t/m 1 maart 2020
Pasen 10 april t/m 13 april 2020
meivakantie27 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaartsdag21 mei 2020
Pinksteren31 mei t/m 1 juni 2020
zomervakantie
Open Huis 2020
18 juli t/m 30 augustus 2020
5 september 2020
start seizoen 2020 – 202114 september 2020

 

 

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor