privacy

Stichting DE KOM is een stadstheater en kunstencentrum. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. Hierna treft u eerst een toelichting aan voor uw bezoek aan het theater, daarna voor het kunstencentrum. Vervolgens lichten we de algemene uitgangspunten toe.

UW BEZOEK AAN HET THEATER 

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van bezoekers van ons theater. Wij wijzen u op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens theaterkaarten aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen bij de theaterkassa aan de informatiebalie. Ook werken wij aan de mogelijkheid om via de website een kaart te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens.

welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanschaffen van producten en gebruikmaken van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:
● theaterkaarten
● nieuwsbrief
● workshops en activiteiten rondom voorstellingen
● klantaccount
● Vriend van DE KOM
● website
● toesturen programmagids
Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

wat doen we met uw gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:
● een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop theaterkaart voor een voorstelling);
● de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. servicemails m.b.t. de voorstelling);
● te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte aanbiedingen per e-mail);
● u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en social media tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Wij verwijzen naar ons cookiebeleid;
● marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
● om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

hoe kan ik mij afmelden voor de informatieve e-mails?
De informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Stelt u de informatie niet langer op prijs, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor nieuwsbrieven, via de afmeldlink onder onze e-mails, via uw account op de website en via een e-mail aan onze klantenservice: pr@dekom.nl. Als u een account heeft op de website of zich zonder account aanmeldt voor de nieuwsbrief kunt u bovendien uw voorkeuren voor nieuwsbrieven aangeven.

worden er klantprofielen gemaakt?
Wij kunnen de verschillende door u aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Wanneer u een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. uw leeftijd, geslacht, postcode, soort voorstelling, gekochte kaarten, bestede bedrag en de online gebruiksinformatie van uw websitebezoek. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

worden mijn persoonsgegevens verwerkt door derden?
Wij maken gebruik van software van een aantal partijen om de persoonsgegevens op te slaan. Met deze derden zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin uitdrukkelijk is opgenomen dat alle handelingen waar uw gegevens bij betrokken zijn dienen te voldoen aan de voorschriften van de wet AVG.

worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Wij verstrekken naam, adres, woonplaats aan derden ten behoeve van het uitvoeren van een geadresseerde mailing zoals de programmagids. Stelt u hier geen prijs op, dan kunt u zich afmelden via pr@dekom.nl. Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud.

UW BEZOEK AAN HET KUNSTENCENTRUM

welke gegevens verwerken wij?
Welke gegevens wij verwerken, verschilt per activiteit. Wij kunnen NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens, leeftijd, geslacht of leerdoelen van cursisten verwerken. Voor activiteiten in opdracht van het onderwijs verwerken wij alleen de naam en leeftijd van de leerlingen. Als uw kind minderjarig is en aan onze activiteiten deelneemt, dan verwerken wij ook uw gegevens als wettelijke vertegenwoordiger. De meeste gegevens ontvangen we van u bij inschrijving of tijdens een cursus. Wilt u een overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

wat doen we met uw gegevens?
De verwerking van de gegevens doen wij ter uitvoering van van de overeenkomst met u of uw organisatie of onderwijsinstelling. Wij verwerken de gegevens van leerlingen/cursisten die nodig zijn voor onze dienstverlening, namelijk cursussen, workshops amateurkunst, kunsteducatie op school. Uw gegevens gebruiken wij voor de cursus- of projectadministratie. Bij cursussen gebruiken wij uw contactgegevens ook om u te informeren over wijzigingen in het lesrooster en andere activiteiten. Tot slot gebruiken wij de gegevens om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en andere aan onze algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Wij kunnen uw gegevens delen met onze externe dienstverleners, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons (zoals de docenten). Wij maken dan afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Daarnaast delen wij uw gegevens niet met derden partijen.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
• Voor uw theaterbezoek
Als u gedurende vijf jaar geen ticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen of onze website heeft bezocht. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.
• Voor een cursus bij het kunstencentrum
Wij verwijderen uw persoonsgegevens voordat er twee jaar zijn verstreken na onze dienstverlening. Wanneer u zich heeft aangemeld voor nieuwsbrieven bewaren we uw gegevens totdat u zich afmeldt.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

wat is ons cookiebeleid?
Zie hiervoor ons cookiebeleid.

foto’s en andere beelden
Het is mogelijk dat tijdens voorstellingen in het theater of lessen en presentaties in het kunstencentrum foto’s van de bezoekers of cursisten worden gemaakt. Deze kan DE KOM gebruiken voor informatieve en publicitaire doeleinden. Foto- en beeldmateriaal van workshops of optredens maken wij zelf. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende mogelijkheden (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?

Ten behoeve van de veiligheid van personeel en klanten worden er in ons gebouw camerabeelden opgeslagen. Deze camera’s staan duidelijk in het zicht en dat er opnames worden gemaakt wordt bij de buitendeuren kenbaar gemaakt. Deze gegevens worden 4 weken bewaard.

wat zijn mijn rechten?
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen.U kunt een dergelijke vraag of verzoek richten aan de klantenservice: privacy@dekom.nl.

Voor de verwerking van foto- en beeldmateriaal in het bijzonder, zijn uw rechten als volgt. Het is meestal niet mogelijk om toestemming voor de publicatie te vragen. Als u bezwaar heeft herkenbaar in beeld te worden gebracht, kunt u dat voorafgaand aan de voorstelling of cursus of bij de fotograaf aangeven. Wij proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw privacy. Voorafgaand aan de publicatie van beeldmateriaal van cursisten of bezoekers van het theater jonger dan 16 jaar proberen wij ons zo goed mogelijk te verzekeren van de toestemming van de ouder(s) of voogd van deze minderjarige. Mocht u niet instemmen met een publicatie dan kunt u ons verzoeken om verwijdering van de publicatie.

kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

onze gegevens
DE KOM
Stadsplein 6
3431LZ Nieuwegein
030 6055797
FG Functionaris: Bob Bongers, privacy@dekom.nl.

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor